Obchodní podmínky

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Provozovatel

1.2. Kupující

1.3. Obchodní podmínky

2. Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

2.2. Objednávka

2.3. Uzavření kupní smlouvy

2.4. Způsob dopravy

2.5. Způsob platby

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

5. Práva z vadného plnění

6. Ochrana osobních údajů